Giỏ hàng trống

TỔ YẾN NGUYÊN CHẤT CHƯNG SẴN

 • Không Đường

  43,000 VNĐ/ Hộp 01 Lọ

  Số lượng đặt

  Vị Hạt Sen

  43,000 VNĐ/ Hộp 01 Lọ

  Số lượng đặt

  Vị Gừng

  43,000 VNĐ/ Hộp 01 Lọ

  Số lượng đặt
 • Không Đường

  226,000 VNĐ/ Hộp 05 Lọ

  Số lượng đặt

  Vị Hạt Sen

  226,000 VNĐ/ Hộp 05 Lọ

  Số lượng đặt

  Vị Gừng

  226,000 VNĐ/ Hộp 05 Lọ

  Số lượng đặt

NƯỚC YẾN

CHÁO YẾN

 • Chay Rau Nấm

  260,000 VNĐ/ Thùng 30 gói

  Số lượng đặt

  Vị Gà

  260,000 VNĐ/ Thùng 30 gói

  Số lượng đặt

  Vị Thịt Bằm

  260,000 VNĐ/ Thùng 30 gói

  Số lượng đặt

YENVIET NEST IQ

TỔ YẾN CHƯNG SẴN - HỘP QUÀ TẶNG